Lintulaskennat ja linnustoselvitykset

Olemme olleet tekemässä Parikkalan Siikalahden vaativia linnustolaskentoja seitsemän vuoden ajan. Koko 400 hehtaarin alue on kartoitettu ja vesilinnut on laskettu pistelaskentana kaikilta vesialueilta. Samanlaiset laskennat toteutettiin kertaalleen Parikkalan Pien-Rautjärven NATURA-2000 alueilla. Myös Lappeenrannan Haapajärven linnustoselvityksen teimme kartoituslaskentamenetelmällä.


Kreikassa olemme olleet selvittämässä uhanalaisen kiljuhanhen esiintymistä kolmen kuukauden ajan. Lisäksi olemme avustaneet muissa laskennoissa, esimerkiksi 200 neliökilometrin laajuisen Evros Deltan lintulaskennoissa. Kiljuhanhityöstä on kokemusta myös Suomen lapista ja vesilintulaskennoista Liminganlahdelta.siikalahden laskenta kalatiira

contact information